Zverejňovanie dokumentov a GDPR

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zákonov.

 

GDPR

Zásady používania Cookies