Aktuality/Oznamy

Oznamujeme všetkým záujemcom , že v zmysle Vyhlášky č.194 Úradu verejného zdravotníctva SR otvárame svoje brány za dodržania nariadených opatrení. Zodpovedne sa pripravujeme na Vašu návštevu. Bližšie informácie mailom,alebo telefonicky. Ešte jedna dôležitá informácia , jediný momentálne voľný termín v lete je 18.-23.7.2021. Neváhajte,,,,

MŠVVaŠ SR zverejnilo 8.apríla  2021 nové informácie a s účinnosťou od 12.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie na vybraných typoch škôl viď https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdf

AKTUALIZOVANÉ 3.5.2021      10565_skoly_covid-automat_05-05-2021_final_final

Podmienky vstupu do ŠvP – aktualizované 3.5.2021.
Vstup zamestnancov a cudzích osôb do priestorov školy je možný len s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 prípadne výnimky podľa Vyhlášky ÚVZ SR č.200/2021. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca ŠvP. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo web stránke školského zariadenia.
Na komunikáciu externých osôb so školským zariadením počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, mail a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný po dohode.
DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH ŠTANDARDOV BOLO U NÁS VŽDY PRIORITOU.Vyhlasenie_navstevnika_o_bezinfekcnosti_16092020
Všetky potrebné aktuálne informácie nájdete na https://korona.gov.sk/

V SÚVISLOSTI S POŠKODENÝM MOSTOM UPRESŇUJEME,ŽE SA JEDNÁ O MOST, KTORÝ JE AŽ ZA NAŠOU ŠKOLOU.OD 18.1.2021 FUNGUJE DOČASNÉ PREMOSTENIE.ĎAKUJEME.


Etický kódex švp Kysak