Zmluvy

- Zmluva_O2 Slovakia Zmluva_O2 Slovakia Zmluva O2 2018
- Zmluva Vaša
- Zmluva s Vemou outsourcing Dodatok č1 k zmluve outsourcing
Zmluva FLAGA spol. s r.o.
Zmluva Kosit KOSIT
- Zmluva o dielo 1_2017
Zmluva SOŠ technická
- Dohoda o používaní MV 1
Zmluva Pekáreň JUNO, Zmluvy pekáreň JUNO
Zmluva Fúra
Zmluva NOEMA,s.r.o.
Zmluva Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva Družba s.r.o,Zmluva Družba Prešov
Pracovná zdravotná služba
Zmluva Agroplus
- Zmluva MILK- AGRO spol. s r.o.
- Zmluva Kávomaty
- Zmluva odvoz kuchynského odpadu
- Dodatok č.1 používanie auta RŠ Dohoda o používaní MV 2  Dohoda o používaní MV 3
- Zmluva o dielo č.1 oprava strechy
- Zmluva RCM Košice
- Zmluva SAFECOM Košice
Zmluva Labaš
Zmluva Vijofel Agro Branisko s.r.o. Široké
Zmluva RÚVZ Košice  Zmluva č.762020 RUVZ Košice
Zmluva Cimbaľák Zmluva Cimbaľák  Zmluva Cimbaľák 2017,Zmluva Cimbaľák 2018
Zmluva Horti
- Dohoda o používaní SMV
Zmluva RÚVZ KE Zmluva RUVZ 2019
Zmluva Fúra 2017
- Ekoservis Veľký Slavkov 2018
- Zmluva ochrana osobných údajov ZO
-Veolia Dodatok č.4 k zmluve Dodatok č.5 Veolia zmluva o energetických službách 2019 Dodatok č.6 rok 2021 Veolia
- Zmluva o dielo 1_ 2019
- Zmluva 142020 o PO,BOZP a CO Zmluva PO prílohy
- Zmluva ZO ochrana oznamovateľov
- Zmluva o spolupráci dažďová záhrada

- Kolektívna zmluva _SF ZÁSADY tvorby a použitia 2021

- Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie