Zákazky podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (s nízkou hodnotou)

Škola v prírode Kysak je (podľa § 117 ods.2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) povinná zverejňovať raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5.000 € za obdobie kalendárneho štvrťroka , kde uvedie hlavne hodnotu , predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. - rok 2014 4.štvrťrok (obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2014)   - rok 2015 1. štvrťrok (obdobie od 1. januára do 31. marca 2015) 2. štvrťrok (obdobie od 1.apríla do 30. júna 2015) 3. štvrťrok (obdobie od 1.júla do 30. septembra 2015) 4. štvrťrok (obdobie od 1.októbra do 31 decembra 2015)   - rok 2016 1. štvrťrok (obdobie od 1. januára do 31. marca 2016) 2. štvrťrok (obdobie od 1. apríla do 30. júna 2016) 3. štvrťrok (obdobie od 1. júla do 30. septembra 2016) 4. štvrťrok (obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2016) - rok 2017 1.štvrťrok (obdobie od 1. januára do 31. marca 2017) 2. štvrťrok (obdobie od 1.apríla do 30. júna 2017) 3.štvrťrok (obdobie od 1. júla 2017 do 30. septembra 2017) 4 štvrťrok 2017 

Správa o zákazkách 1 štvrťrok 2018

Správa o zákazkách 2 štvrťrok 2018

Správa o zákazkách 3 štvrťrok 2018