Zverejňovanie dokumentov

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám.